Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

men verkoopt bloemetjes, men schenkt thee en wijn, men speelt zelfs comedie, ja men danst, alleen maar om geld op te halen voor „arme menschen". Maar de rijke heeft den arme niet lief met de liefde, die de Kerstnacht verkondigde, met de liefde, die in de kerken wordt gepredikt.

Tusschen hen ligt een wijde kloof: geld, kennis, beschaving, onafhankelijkheid aan den eenen kant, ontbering, onwetendheid aan de andere zijde. Die kloof wordt door de liefdadigheid niet gedempt, eerder verwijd.

Licht!

De kachel ziet rood, de lamp brandt, de kaarsjes van den kerstboom stralen en aan den top van dén boom prijkt een gouden ster, de ster van Bethlehem.

Het is alles licht, omdat elk mensch met vurig verlangen uitziet naar vreugde en licht, naar warmte en zon.

Maar is er licht in de wereld? Heeft het licht van de ster, die volgens het verhaal de wijze mannen uit alle wereldstreken geleidde naar den jonggeboren verlosser, heeft dat licht de wereld reeds doorstroomd?

We weten wel beter, vrouwen.

Komt zien in de gevangenissen, ze zijn overvol. Nooit waren er zooveel misdaden als in deze tijden.

Bezoekt des Zondagsavonds de herbergen in vele dorpen van ons land: er wordt gedronken en gevochten.

En de vrouwen thuis? De vrouwen van die misdadigers, die dronkaards? Kent ge haar rampzalig leven niet evenals ik 't ken? In die woningen, in die harten is geen licht, maar somberheid, duisternis.

Gaat mee naar de woning van een postman, van een onderwijzer en hoort hen spreken. Hoort hen, ook als het een katholiek of een christelijk geloovig man is.

Ze zullen U vertellen van de ontbering in hun gezin, van de jarenlange tekorten die ze hadden, van de moedeloosheid, van de bitterheid die hen langzamerhand vervulde. En dan zullen ze wijzen op de vrouw en moeder van het gezin, vroeg oud en vervallen, prooi van de zorgen Van eiken dag.

Sluiten