Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

— Mijn arme Provo... Ik beklaag u diep... Maar ik ben onschuldig 1... Nietwaar, mijnheer Provo, dat ik onschuldig ben ?...

Als een acteur op het tooneel zulke scène zóó moest spelen, dan floten we hem uitl Geen de minste overtuiging trilt er in zijn stem. Het is hard, koud, hol. Iedereen heeft het gevoel dat deze man daar z'n doodvonnis staat uit te gillen. Hijzèlf wordt wel gewaar dat hij den toon niet te pakken heeft, en schreeuwt nog luider, nu met 'n tremolo in z'n stem:

— Je n'ai aucune connaissance de cette affaire!... Je jure devant Dieu, que je n'ai pas enterré eet homme et que je 1'ai encore moins tué I...

— Maar, zegt de onderzoeksrechter, vertel me dan eindelij k eens... Men heeft u hier gezien, dien Dinsdag... Zijt ge hier geweest, ja of neen ?...

— Ik heb u al gezegd, snauwt Vergouts terug, dat ik u niet zal antwoorden op deze vraag en dat ik u niets te antwoorden hèbl Alles wat ik zeggen kan, is dat ik onschuldig ben in deze zaak. En nu zal ik geen woord meer spreken.

De procureur des Konings vindt dat het zoo nu mooi genoég is, en doet den verdachte wegbrengen.

De broeder van het slachtoffer staat bij den kuil:

—Schiet hem omver, den lafaard 1, roept hij tot de gendarmen.

Vergouts gaat voorbij en knipoogt niet eens.

Dan laat de procureur het lijk uit den kuil halen en het laden op een boerenkar met een bed van frisch stroo... Als 't op de kar wordt geheschen, gulpt dik zwart bloed uit de afzichtelijke wonde...

Al de aanwezigen staan met ontdekten hoofde... Een konijntje vlucht in 't schaarhout dat eventjes ritselt...

— Dat zal Vergouts niet meer schieten, fluistert iemand achter mij..."

Toen viel 't vermoeden der Justitie op den broeder van Gaston die een roodblonden baard had, en, als die óók aangehouden was, dan herkende, op zijn portret in de krant een bediende van den grooten bazaar op de Groenplaats op 't eerste gezicht al, den man, die den dag der misdaad al heel vroeg bij hem een spade was komen koopen.

Zoo werden de misdadigers wèl door de Justitie, maar toch

8

Sluiten