is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV

DE BERGSTROOM

—* „De bergstroom doet de gauwe golfjes deinen, En schuimt er mede heen; zie.... eer zij komen, — Daar waren zij, daar zijn ze, en zij verdwijnen: Heeft al een ander me uit uw hart genomen ?"

— „Zie, hoe er 't golfje leeft in lange lijnen: Zóó leeft uw beeltnis altijd in mijn droomen. — Straks zal het in het land der zee verschijnen: Zóó toeft uw beeld me aan vaderJandsche zoomen"

—• „Straks smelt het henen in de holle baren Der vaderlandsche zee — waar is 't gebleven? Zoo weinig zal üw hart mijn beeld bewaren."

"-* „Geef aan de zee — nooit zal zij wedergeven 1 — In t hart, waar liefde en eindeloosheid paren, Daar zal Mathilde, als 't golfje in zee, in leven!"

95