is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van een polder in het hoogheemraadschap van Delfland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Keuren.

§ 1. ALGEMEENE BEPALINGEN.

S^^^SBe!3esS^ B moet reeds vroeg een keur op den dijk S^B^^^^^|^0 geweest.snn, want het behoorlijk onderhoud Bl^^SI^^rW van den wa* een der redenen van het Fk' WfflF$MïMim 0ntstaan 75111 Hoogheemraadschap. Daarop Ü ^mlr%Ê^^&Ê!izn^en we* gev0''ga^ *jin keuren op sluizen en 1 sl^^^^slln Ueten' 1)6 hoofdingelanden hadden zeker t-S26ÖSi2SSSi2iS^j mede-zeggenschap in de keuren ten minste ten aanzien van de binnenlandsche werken. Reeds 20 April 1591, dus kort nadat de verhouding tusschen dat college en Dijkgraaf en Hoogheemraden was geregeld, wordt een keur omtrent die werken vastgesteld. Dit is dus de zorg voor de polders. Ik moet haast vermoeden dat dit de eerste regeling van de polders is.

11-16 Februari 1656 kan men zeggen dat een volledig wetboek voor Delfland werd vastgesteld van 310 artikelen, waarin alle onderwerpen worden geregeld. Het zijn keuren, welke een hoogen dunk geven van de bekwaamheid en het doorzicht van Dijkgraaf en Hoogheemraden en, wanneer men zich in dien tijd ingewerkt heeft, door haar gedragen stijl dikwerf treffen. Een geheel nieuwe vaststelling was noodig omdat sommige keuren waren teniet gegaan, veranderd of vermeerderd; maar het blijkt wel dat de regeling van 20 April 1591 in eens goed was aangevat, want die keur is bijna

107