Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Bonte Ossteeg, van Markt naar Voldersgracht.

Ontleent haar naam aan het tegenover de straat gelegen huis, van ouds bekend als de Bonte Os.

Boschstraat (van den), van Buitenwatersloot naar Westerstraat, 1878, genoemd naar Dirk van den Bosch, bouwer dezer huizen.

Boterbrug, van Wijnhaven naar Oude Delft.

Deze brug is van c. 1558 af gebruikt als marktplein voor den verkoop van stukken boter, kaas enz., thans wordt deze brug alleen gebruikt voor vogelmarkt op de wekelijksche marktdag.

Brabantsche Turfmarkt, van Burgwal naar Achterom.

Aan deze straat werd tot c. 1850 de turfmarkt gehouden; daar oudtijds veel van deze turf met schepen uit Brabant werd aangevoerd, kreeg zij dezen naam.

De gracht van deze straat werd in het jaar 1860 gedeeltelijk gedempt.

Brandpoort, poort aan de N.-zijde van de Vlamingstraat.

Volgens eenige geschiedschrijvers ontstond in deze poort de brand, welke den 6 Mei 1536 bijna de gansche stad in asch legde.

Brasserskade (Vrijenban), weg naar het dorp Nootdorp, genoemd naar den Delftschen Burgemeester Govert Willemszoon Brasser, welke c. 1600 aan dezen weg een buitenplaats, genaamd Brassershof, bezat.

Breestraat, van Oude Delft naar Achterom. Deze straat, vroeger onderscheiden in Lange en Korte

Sluiten