Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

1795 Committé uitgingen, altijd met groote letters de woorden: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, van een vrije visseherij wilde men in den boezem van het Committé niet weten, 't Kan zijn, dat men er zelfs geen begrip van had, hoe een v r ij e visseherij bestaanbaar zou kunnen zijn.

Aan de knellende banden, die al eeuwen lang de visseherij hadden belet om tot vrije ontwikkeling te komen, was men zoo gewoon geraakt, dat men meende er niet buiten te kunnen. Het was als met iemand, die een groot gedeelte van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht en zoo aan het gevangenisleven gewoon is geraakt, dat hij maar liefst de deuren niet ziet openen, die hem de volle vrijheid van beweging zullen geven.

20 Juni 1795 werden te Vlaardingen voor elk vaartuig de stuurlieden en twee bootsgezellen door het Committé beëdigd, evenals voorheen.

Hier volgen de namen der reeders met het aantal hunner schepen, waarvoor volk gemonsterd werd:

Alewijn v. d. Werff met 9, Abraham v. d. Linden v. d. Heuvell met 5, Tennis Brobbel met 5, Ary Hogendijk met 4, Erven Ary van Letten met 4, Jan Klink en Zoon met 4, Gillis Hogendijk met 3, Paulus Drossaart met 3, Abraham van Rijn met 3, Cornelis Bubbeson en Zoonen met 3, Laurens Hogendijk met 2, Klaas Hoogendijk met 2, Pieter van Dijk met 2, Wed. Polderman en Pieter Wijnen met 2, Ary Voogd en Zoon met 2, Arij Brouwer met 2, Laurens Brouwer met 2, Johannes v. d. Kemp met 2, Hendrik de Willigen met 2, Pieter Goudswaard met 2, Pieter v. d. Drift met 2, Hermanus -v. Leeuwen met 2 schepen; en de Volgende ieder met één vaartuig: Anthony v. d. Ham, Anthony Ruiterus, Jan Abraham v. Rijn v. Alkemade, Gijsbertus Roering, Gjjsbertus Lookhorst en Zoon, Wed. Maarten v. Rossen en Zoon, Wouter v. Rossen, Andreas v. Roon, Johan Georg Betz, Hendrik v. Roon, Gerardus Vriens, Theodorus v. Effen van Amsterdam en Jacob v. d. Sluizen van Zwartewaal.

Denzelfden dag werden bok den stuurlieden voor Maassluis de eed afgenomen. De reeders, ieder met één schip waren:

Arij van Bezoop en, Wed. J. v. d. Drift, Ary v. d. End Stephz., Gijsbertus Dirkzwager, Maarten Dirkzwager, Pieter Zwanenburg, Lambert Schelvisvanger, Cornelis Zwanenburg en Pieter Schim.

Enkhuizen had de volgende reederijen: Frederik Hagha en Co., Andries Kluppel en Anh. Blok, Jan Botman en Co., Jan Valk,

Sluiten