is toegevoegd aan je favorieten.

De burggraaf van Bragelonne, of Tien jaar later

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305

„Je gebruikt een omweg, om mij te zeggen, dat ik heel ziek ben."

„Ja, monseigneur; en met een man met den geest en den moed ran Uwe Eminentie moet men geen omwegen gebruiken."

De kardinaal ademde zóó moeilijk, dat zelfs de meedoogenlooze geneesheer medelijden met hem kreeg.

„Er zijn ziekten en ziekten," zeide Mazarin. „Van sommige wordt je beter."

„Dat is zoo, monseigneur."

„Ja, niet waar?" riep Mazarin bijna vroolijk. „Waartoe zou anders wilskracht dienen ? Waartoe mu anders het genie dienen, jouw genie, Guénaud? Waartoe zouden anders wetenschap en kunst dienen, indien de zieke, die over alles beschikt, niet uit het gevaar gered kan worden?"

Guénaud wilde antwoorden, maar Mazarin ging voort:

„Bedenk, dat ik je blmdelings gehoorzaam en dat dus ...."

„Dat weet ik allemaal," zeide Guénaud.

„Zal ik dus genezen?"

„Monseigneur, er bestaat noch wilskracht, noch macht, noch genie, noch wetenschap, die opgewassen zijn tegen de kwaal, welke God ongetwijfeld zendt met de volledige macht om de menschen te vernietigen en te dooden. Wanneer de kwaal doodelijk is, doodt zij, en is er niets tegen te doen . . . ."

„Mijn kwaal.... is.... doodelijk?" vroeg Mazarin.

„Ja, monseigneur."

Zijne Eminentie zakte een oogenblik ineen, maar hij had een te geharde ziel, om zich lang terneer te laten drukken.

„Guénaud," zeide hij, „je zal me wel willen toestaan hooger beroep aan te teekenen tegen je vonnis. Ik wil de geleerdste ^mannen van Europa raadplegen .... ik wil leven, het kan me niet schelen door de kracht van welk middel!" r „Monseigneur gelooft toch niet," antwoordde Guénaud, „dat ik de verwaandheid heb heel alleen een oordeel uit te ■preken over een kostbaar leven als het uwe; ik heb reeds allo goede geneesheeren van Frankrijk en Europa bijeengeroepen . . . wij waren met ons twaalven." | „En zij hebben gezegd?"

I „Zij hebben gezegd, dat Uwe Eminentie aangetast was door een doodelijke ziekte; ik heb het geteekende consult In mijn portefeuille. Als Uwe Eminentie er kennis van wil

De Burggraaf van Bragelonne. I.

2Q