is toegevoegd aan uw favorieten.

God of mammon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

ÈEN BEZOEK TE ST. TIDY.

thuis uitstellen," dacht hij. „Daar heb ik-niet veel trek in, maar "

En als in een visioen zag hij het schoone gelaat van Lady Winfred Dresden.

II.

Een bezoek te St. Tidy.

JTIETTEGENSTAANDE den brief van den markies Van V| Dresden, ging George naar Cornwall, gelijk hij zich ^ voorgenomen had. Hij begreep dat het niet verstandig zou zijn, indien hij zich al te begeerig toonde om dadelijk de uitnoodiging aan te nemen en daarbij gevoelde hij behoefte om eens thuis te zijn. Hij schreef derhalve aan den markies en stelde voor een week later te komen. Zijn Lordschap nam daar hoogst genadig genoegen mee, zoodat den volgenden morgen de beide jonge mannen in den sneltrein van den Great Western Spoorweg de reis aanvaardden. „Ik kan het nauwelijks gelooven," zei Ackroyd. „Wat gelooven?"

„Mijn goed geluk. Ik ben nu een rijk man." „Ja," zei George eenigszins aarzelend; „dat is betrekkelijk rijk."

„Betrekkelijk? Ik ben honderdmaal rijker dan ik ooit zou gedroomd hebben. En ik heb het aan jou te danken, Trewain. Als er nooit een penning meer bijkomt, heb jk meer dan genoeg.'