Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

511 Pla..

den naam Pokasin, bestaande uit een zeephoudende teerolie, vermengd met een zwavelpraeparaat en minder dan 5 pct. alcohol ingevoerd in groote verpakking als Zeep, andere zachte. Res. 6 Juli 1914, no. 71, V. v. V. no. 425, sub 13. 100 ker. f 1 — PLANTENEXTRACT. Een onder den naam Besinol in den handel' gebracht looizuurhoudend ingedikt plantenextract, in elke verpakking Bes. 19 Sept. 1913, no. 85, V. o. V. no. 288, sub 20. Vrii. PLANTENHAAR en PLANTENVEZELS. Zie aant. 3 op Haar, bewerkt, en aant. 7 op Haar van alle soorten, onbewerkt. PLANTENREINIGINGSMIDDELEN. Een onder den naam Insecticide ii u-n Qandel gebracht reinigingsmiddel voor planten, hetwelk by onderzoek bleek te bestaan uit een insecten doodend middel opgenomen in een zeepoplossing, behoort bij invoer in blikken kannen van 1 liter inhoud of meer belast te worden als Zeep, andere zachte, met èen recht van f 1 per 100 kgr. terwijl het in kleinere verpakking ingevoerd gerangschikt behoort te worden onder den tariefpost Kramerij, belast met een recht van 5 pct. der waarde.

Het vorenstaande geldt ook voor een gelijksoortig plantenremigmgsmiddel, in den handel gebracht onder den naam Abol White's superior insecticide, mits het gehalte aan alcohol, welke naast de bovengenoemde bestanddeelen in deze vloeistof is vervat met meer dan 5 pct. bedraagt. Res. 27 Oct. 1913, no. 4 V v V no. 312, sub 6.

„ Een onder den naam Cucasa in den handel gebracht plantenremigingsmiddel, verpakt in doozen van verschillende grootte bevattende 2 zakjes, het eene gevuld met fijne gebluschte kalk en het andere met een droog mengsel van ongeveer gelijke deelen suiker en kopersulfaat, waaraan in de doozen waarop dit is vermeld nog een weinig nicotinesulfaat is toegevoegd. Ingevoerd in doozen, blijkens de gebruiksaanwijzing geschikt voor de bereiding van een hoeveelheid vloeistof van 10 tot 20 liter als Kramerij, ingevoerd in doozen van grooter capaciteit vrij'van recht en accijns. Res. 6 Juli 1914, no. 71, V. o. V. no. 425, sub 9.

„ Een onder den naam Quassiazeep in den handel gebracht plantenreimgingsmiddel, blijkens onderzoek bestaande uit het extract van quassiahout, vermengd met zeep, in blikken bussen van 1 kgr. inhoud of meer, als Zeep, andere zachte, en in kleinere verpakking als Kramerij. Res. 6 Juli 1914, no. 71, V. v. V.no 425 sub 9. '. *

Pl1nÏfnvftKJ7ES- Zi! 1!oemW* in aan*- 3 op Hout, houtwerk. rj-.AiM j üjn VE J. Zie aant. 6 op Vet.

PLANTENVLEESCHEXTRACT. Zie aant. 13 op Koekbw. PLANTENWAS. Zie Was, geel of ongebleekt, enz. Vrü.

PlISÏeK^N ISDtELfNl ZiG ^V6 °P ZeeP> -"ere zachte. plan 1ENZOUTEN. Extracten van —. Zie aant. 4 op Specerijen.

PLATED of PLEETWERK (1) 6 pct>

. 1. Pleetwerk is ook genoemd in den post Koper, opgemaakt koperwerk, Zie, nopens pleetdraad, aant. 15 op Koper, geslagen, enz.

Sluiten