is toegevoegd aan uw favorieten.

Burgerlijke bouwkunde, houtverbindingen en steenverbanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

De beëindiging is symmetrisch voor laag 1 met een kop, een klezoor en een strek, voor laag 2 met een strek en een Jtop. (zie Fig. I la.).

II. Voor vierkante pijlers 4, 7, 10, 13 koppen enz., met drie koppen opklimmende. Voor rechthoekige pijlers 4X7, 4X10, 4X 13, 7X10, 7X13 koppen enz.

De beëindiging is symmetrisch yoor laag 1 met een drieklezoor en een kop, voor laag 2 met een kop en een sfre£. (zie Fig. 11b.).

III. Voor vierkante pijlers 9, 12, 15, 18 koppen enz., telkens met drie koppen opklimmende. Voor rechthoekige pijlers 9 X 12, 9 X 15, 9 X 18, 12 X15, 15 X 18 koppen enz.

De beëindiging is symmetrisch, voor laag 1 met een drieklezoor en twee koppen, voor laag 2 met twee koppen en een strek. (Fig. 11 c).

In de drie genoemde gevallen is het gebruik van klitsklezoren niet te vermijden, terwijl het in Fig. 11b geteekende, met het oog op de zeer veel samenvallende voegen, is af te keuren.

De meest juiste en sterke uitvoering is een bekleeding, een z.g. mantel van baksteen in Vlaamsch verband en een kern van beton, (zie Fig. lid.).

Bij uitvoering in Hollandsch verband zijn dezelfde gevallen te onderscheiden als bij Vlaamsch verband. Voor het daar, in de drie gevallen aangegeven koppen aantal, eindigt laag 1 (Holl. verband.) steeds op dezelfde wijze als daar genoemd. Laag 2 (de koppen laag.) eindigt in aanzicht altijd met een kop (zie Fig. 1 1 e, laag 1 en 2.). Een bezwaar hiervan is, dat zeer veel drieklezoren noodig zijn; samenvallende voegen komen echter niet voor.

Bij het teekenen van zuiver verband (staand- of kruisverband) in kruisvormige pijlers, denkt men zich het geheel uit afzonderlijke muurtjes A. B. C. D, E. F. G. H, enz. samengesteld (Fig. 10e en f.). In de eene laag loopen de muurtjes in de eene richting, in de andere laag in de andere richting door. Verder is de gedachtengang als bij de vierkante • en rechthoekige pijlers in zuiver verband.

In kruisvormige pijlers zal Vlaamsch en Hollandsch verband in het algemeen zeer moeilijk zijn door te voeren: 1) is de inwendige vorm hiervoor niet geschikt en 2) is men — ter verkrijging van behoorlijk symmetrisch verband — te veel gehouden aan bepaalde kopmaten.

2e. Veelhoekige pijlers.

De vormen kunnen zijn: vijfhoekig, zeshoekig, zeven-