Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin

Ook met het oog op dit feit roep ik gaarne de welwillendheid van beoordeelers en gebruikers in.

Voor op- en aanmerkingen, die een eventueelen tweeden druk ten goede kunnen komen, moge ondergeteekende zich gaarne aanbevolen houden.

Utrecht, April 1914.

v. d. w.

Sluiten