is toegevoegd aan uw favorieten.

Suikerfreule

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 92 —

O e s s i n. Saja poenja Mah mattie limablas...

Mevrouw. Hij is geloof ik nóg bezig. Schuit. Hij vraagt voorschot I Mevrouw. Op wat ?

Schuit. Op zijn loon. (Tof Oessin) Jij beroerde

vlegel alweer voorschot. Kwee gila ja Kwee

belon bajar lain perskot, dan sekarang soedah minta iagi ?

Mevrouw (als schold ze mee) Soedah minta Iagi!... Kwee kila, ja I Een goeie taal om iemand uit te schelde. Kwe kila ja 1

Schuit. Hij wil voorschot hebben, vijftien gulden, zijn moeder is dood. Om haar te begrave !

Mevrouw. Wat zeg je, zijn móeder dood. Kassian, en ik dacht werachtig, nee maar wat ken een mensch

zich toch vergisse ik dacht kassian, zijn moeder

dood I

Schuit. Nee, heelemaal geen kassian, de vorige maand ging zijn moeder ook al dood, en heeft hij vijftien gulden van mij gehad, en nou is zijn moeder alweer dood.

Wou die het van jou trachten los te krijgen Ik zou

werachies wel eens willen weten hoeveel moeders die jongen

gehad heeft. Nou hebben wij hem vijf jaar bij ons en

nou heeft-ie al drie maal gevraagd om voorschot om een vader te begrave

Mevrouw. Wat zeg je, heeft-ie drie vaders gehad...

Schuit. Nou, dat zou ik me kunne begrijpe

maar je hebt maar één moeder. En nou wil die geld hebben

om de tweede te begraven, die vlegel Pigi, lekasl

Andjim (Oessin verdwijnt haastig).

Mevrouw, (roept hem na) Piki lekas! Piki lekas 1