Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mij een genoegen, mijn eerste academische leermeesters Prof. Frantzen en Prof. Sijmons hier nog eens te kunnen bedanken voor hunne aanmoediging tot wetenschappelijke studie. Toen mijn belangstelling zich op bepaalde problemen begon te concentreeren heb ik in Prof. Sikvers te Leipzig een voortreffelijk leidsman gevonden. Tijdens de gulden jaren in Hamburg hebt gij, Hooggeleerde Borchling den meesten invloed op mijn wetenschappelijke ontwikkeling gehad. Aan U dank ik ook de opwekking tot het bewerken dezer verhandeling; gij in de eerste plaats hebt de liefde tot dialetstudie in mij gewekt.

Ten slotte een woord van oprechten dank aan D, Hooggeleerde Scholte, mijn tweede promotor. Gij zijt het geweest, die mij — in de jaren, waarin wel eens de aarzeling tusschen de wetenschap en de practijk des levens pleegt te komen — tot het zoeken van nader contact met de Amsterdamsche Alma mater hebt opgewekt, die ik sinds 1917 als privaat-docent later ook als assistent heb gediend. Ik zal U daarvoor steeds dankbaar blijven; mijn gehechtheid aan de wetenschap is er te grooter door geworden.

Sluiten