Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Aanteekeningen op Hoofdstuk VIII 196—210

De wet van vraag en aanbod, blz. 107—109; verschillende aard der bedrijven en arbeidsverhoudingen, blz. 109—112; productiviteit van den arbeid: tijd- en stukloon, blz. 112—119; taylor-stelsel, blz. 119—124; rentabiliteit der onderneming: premies, blz. 125—126, glijdende loonschaal, blz. 126—128, participatiestelsel, blz. 128—140; kosten levensonderhoud, gezinsloon, blz. 140—151; invloed van staat als werkgever: besteksbepalingen, blz. 151—156; invloed van staat als wetgever,: truckstelsel, blz. 157—160, wettelijk loonminimum, blz. 161—173; optreden der vakvereenigingen, blz. 173—176; werkstaking, blz. 176—183; middelen om werkstakingen te beteugelen: werkstakingsverzekering, werkstakingsclausule, arbitrage, blz. 183—195.

Hoofdstuk IX. De grondrente. Landnationalisatie. 211—268

Aanteekeningen op Hoofdstuk IX 269—279

Soorten van grondrente, blz. 211—212; grondrente in economischen en civielrechtelijken zin te onderscheiden, blz. 213—214; grondrente en niet pachtwaarde, blz. 214—215; overzicht van Ricardo's leer, blz. 215—221; kritiek van Carey, Bastiat e. a., blz. 221—223; kritiek van voorstanders ruim rente-begrip, blz. 223—225; eigen standpunt, blz. 225—232; uiteenzetting en beoordeeling der landnationalisatie, blz. 232- 253; „Bodemreform "-beweging, betterment-belasting, belasting op waardevermeerdering, blz. 253—259; staatsbemoeiing bodemverdeeling in Nederland, blz. 259—268.

Hoofdstuk X. De kapitaalrente. De ondernemerswinst 280—321

Aanteekeningen op Hoofdstuk X 322—336

Geschiedenis, omvang en invloed kerkelijk renteverbod, blz. 280—304; overzicht rentetheoriëh, blz. 304—314; ondernemerswinst, blz. 314—317; slot, blz. 317—321.

Sluiten