Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

vooral doordat de hoogheid van karakter, de scherpte des verstands en de groote mate van christelijke volmaaktheid der kloosteroverste zelve als een gelukkige overerving ook het deel van haar geestelijke dochteren werd, zoodat Helfta zich wist op te werken tot een weldadig centrum van wetenschappelijken arbeid, vromen kunstzin en katholieke mystiek, waar een heilige Mechtildis en de van God-verlichte Mechtildis, bijgenaamd de Begijn, te zamen met onze Gertrudis een inspireerende omgeving vonden voor haar verhevene Gods-gedachten en innige Godsvereeniging.

Het vijfjarige meisje Gertrudis, („een lelie van witheid glanzend", zegt een mede-zuster) vond in de abdis spoedig een moeder, in Mechtildis een meesteres in kloosterdeugd, in kloosterzang en kloosterwetenschap; en dezen ontdekten een veel-belovend kind en leerlinge. Zij wordt ons voorgesteld als levendig van geest en scherp van verstand,

Sluiten