is toegevoegd aan uw favorieten.

De Heilige Gertrudis, (1256-1303?)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GERTRUDIS EN MARIA.

Hoe Maria haar verschijnt en een verheven groetenis leert.

Eens in gebed gaf zij zich over aan God en zocht te vernemen, wat zij vragen zou op dat oogenblik om Hem het meeste te behagen. En de Heer antwoordde: ,,Ga staan bij mijn Moeder, die naast mij neerzit, en wil haar prijzen." Toen groette zij godvruchtig de Koningin des Hemels met dit vers: „Paradisus voluptatis: Paradijs van wellust." En zij prees haar, omdat zij de allerbekoorlijkste woonplaats geweest was, door de ondoorgrondelijke wijsheid Gods onder het hooge genot des Vaders verkozen ter bewoning. En zij bad, dat Maria voor haar een hart zou verkrijgen, zoo verlokkelijk G.M. S. 137 8