Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 6 —

wien hij „recht" heeft, verhinderd is voor de tegenpartij op te komen.

„Der ganze Strudel strebt nach oben", zal Mr. Belinfante wel eens in vertwijfeling hebben uitgeroepen als hij eene vergadering, waarin de verschillende stroomingen „flink" naar voren waren gekomen, met energiek gebaar had toegehamerd.

Maar Mr. Belinfante is nooit versaagd; met ongekenden tact wist hij steeds van de situatie meester te blijven en hij hield de leiding vast in zijne hand. Het geheim van deze voor Discendo Discimus zoo onschatbare stille kracht, ligt niet diep: Mr. Belinfante stelde zich boven de persoonlijke kwestiën en hoorde geduldig het pro en contra aan. En zulks niet alleen uit politiek, want iemand als Mr. Belinfante had, en liet daarvan steeds blijken, over elke kwestie snel en precies zijn oordeel, maar het was zijn groote verdienste, dit oordeel niet op den voorgrond te stellen, waar hij als bemiddelaar de gemoederen kon apaiseeren. Aldus heeft de Voorzitter, naar mijne vaste overtuiging, Discendo Discimus voor eene débacle weten te bewaren.

Het gelukte het Bestuur-Belinfante steeds, behoudens een enkel jaar, de hoofdklasse tot stand te brengen, een succes, dat eenig ander bestuur in de gegeven omstandigheden zeker niet zou hebben behaald; de massakampen vonden, voor zoover de nationale crisis dit gedoogde, regelmatig plaats. Tal van andere aangelegenheden, waarvan blijkt uit de lijst van werkzaamheden, in dit geschrift opgenomen, werden door den energieken en ondernemenden Voorzitter behartigd en dat zijne verdiensten ook buiten Discendo erkenning vonden, bewijst zijne benoeming tot Voorzitter van den Nederlandschen Schaakbond, welke waardigheid hij gedurende eenige jaren bekleedde.

Langzamerhand, misschien in verband met de alom waarneembare oorlogsmoeheid, bedaarden de gemoederen en Mr. Belinfante kon in dit opzicht gedurende de laatste jaren van zijn bewind van een welverdiende rust genieten. Drukke ambtsbezigheden maakten in het najaar van 1920 nog vrij onverwachts een einde aan zijne weldadige leiding, en de Voorzitter trad af, betreurd door ons allen; het ge-

Sluiten