is toegevoegd aan je favorieten.

Invaliditeitswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

307

Geboorteakten. Uittreksels .... 239, 375(3). Geheimhouding door ambtenaren .... 402—403. Gehuwde vrouw .... 70.

Geldboete. Zie Strafbepalingen 380.

Gemeentebesturen. Verstrekken inhchtingen aan R.V.B., Stb. 1914 no. 405.

Geneeskundige Aanwijzing van tot onderzoek

102, 108, 147, 319.

„ en heelkundige behandeling 99, 100;

weigering — 109; onderzoek 102, 106>'

111, 112, 146, 151, 319—321.

voorschriften 105.

niet opvolgen van — 107—109.

Geschillen — Regeling beslissing 314.

„ — tusschen Raden van Arbeid onderling 337,338.

Getuigen, Hooren van — en deskundigen 27, Stb. 1919

no. 599.

Gevangenisstraf Geen rente aan veroordeelde tot — 169.

in de gevallen voorzien bij art. 385, 386 387, 393.

Helpen bij arbeid — Premie 187.

Huisarbeid 181—184, 187, 189, 190.

Huisvesting . 7.

Inkomstenbelasting, aanslag in — stelt vrij van verzekeringsphcht 45.

Inlichtingen aan R. v. A. 240 .... aan en door R. V. B.

Verz. raad, 27g, Stb. 1919 no. 324 313. —

„ uit boeken .... 312. Invaliditeit, Begrip blijvende en tijdelijke — 71, 72, 73.

— stelt vrij van verzekeringsphcht 34.

Gevaar voor —... 99— 101. Onderzoek naar —...361. Einde der — .... 110.

„ — tengevolge van ongeval 160.

— van arbeider, maakt werkgever niet bevoegd verzekeringsphcht te betwisten .... 315.

— van arbeider, geen verzekeringsphcht indien deze niet verphcht verzekerd was .... 34.

Invaliditeitsfonds, Omschrijving 1.

Invaliditeitsrente .... 31 v.