is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud aardewerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NrS 529 546 OUD DELFTSCH AARDEWERK.

74

senhouders (nr. 529 X) hier geheel mede overeenkomen. We wijzen voorts op een tegel (nr. 530 L, afb. CII) met Chineeschen bloemtak, dierfiguren en rand van Lodewijk XIV ornament, op een grooten schotel (nr. 531 L), met voorstelling van Chineesche vrouwen in een tuin bij een tafel met bloemvaas, binnen een rand van bloemornament in afwisselende vakken, waarin o. a. een Chineesch vrouwenkopje. Voorts op een even grooten schotel (nr. 532 L), waarop is afgebeeld Mozes, die den Egyptenaar doodt, omlijst door een bloemenrand. We zijn met deze voorstelling weer uit het verre oosten teruggekeerd en noemen thans eenige bordjes, versierd met kleurigen boeket in vaas of mand of met bloemtak (nr. 533 L—540 L). Een er van (nr. 533 L), dat behalve met bloemenmanden in uitgespaarde vakken ook nog voorzien is van kleine Chineesche voorstellingen, draagt met zijn gouden fond, waartegen rood, een afzonderlijk, weer meer aan Chineesch porselein herinnerend karakter. Twee borden met wapen (nr. 541 L) doen door hun palet aan familie rose denken.

Een stel van drie vazen (nr. 542 L), die een eigenaardig gedraaiden vorm hebben, met deksels die als knop een Chineesch vrouwenhoofd dragen, is, behalve als navolging van het Chineesche z.g. Harlekijn porselein, voornamelijk van belang, omdat we het merk kennen en het stel dus ten naaste bij kunnen dateeren. De letters A en IH komen namelijk voor op de Ujst van merken die in 1764 bij de overheid gedeponeerd werden volgens de bovengenoemde keur en wel als het merk van Jacobus Halder, die omstreeks dat jaar J. T. Dextra is opgevolgd als eigenaar van de plateelbakkerij „de Grieksche A". Het stel kan dus niet vóór 1764 gemaakt zijn.

Tenslotte het aardewerk, Waarbij zoowel voor vorm als beschildering het Europeesche en vooral het Saksische porselein den Delftschen plateelbakkers tot voorbeeld heeft gediend, a

Tot deze soort van aardewerk behoort de fontein met waschbekken (nr. 534 L, afb. CIV), welke in verschillende kleuren met landschappen, omlijst door zeer fijn geschilderde bloemenranden, zijn versierd. Ook hier zijn het de bekende kleuren en goud, waaronder vooral een mooi licht paars, terwijl hier en daar een aardig fond verkregen wordt door afwisseling van blauwe stippels en roode voluutjes, en ook overigens de kleuren weer in verschillende nuances voorkomen. Een groote soepterrine op pootjes (nr. 544 L, afb. CV) is behalve met landschappen beschilderd met losse bloemen. Verschillende mandjes, waarvan een met ingekrast (vormers - 1) merk F, (nr. 545 en 546 L) en een bakje