is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

echter met niet meer dan 1,40 M. diepgang; schepen tot 600 ton kunnen van uit den Dollard Nieuweschans bereiken.

Lengte 35,2 K.M.

Breedte tot de Bult van 10 M. tot 17 M., tot Tutjeshut van 18 M. tot 30 M., verder benedenwaarts van 30 M. tot 50 M.

In 1922 gepeilde diepten beneden K.P. over 6 M. breedte: tot het Middelste Verlaat (K.M. 7,4) 1,50—2,00 M., tot voorbij Wedderbrug (K.M. 13) 1,40 M.—1,70 M., tot Tutjeshut 1,70 M. en meer benedenwaarts 2,50 M. en meer. De benedenmond istijdelijkverondiepttotongeveer2M.-^N.A.P. (waarbij nog iets af te rekenen voor sliblaag).

De waterstanden zijn zelden lager dan 0,40 M. -f- K.P., allerlaagste standen tot 1 M. ~ K.P.

Aantal draaibruggen: tot Wedderbrug bij K.M. 12,4 34; wijd ruim 5,80 Mr vandaar tot Nieuweschans . 9; wijd minstens 7,80 M. verder benedenwaarts ... 8; wijd minstens 8,30 M.

Aan de meeste bruggen wordt een bruggeld geheven van 4 tot 10 ct. per schip, in totaal voor alle bruggen ong. f 2; in sommige gevallen wordt des nachts het tarief verdubbeld.

Geen vaste bruggen.

Toegelaten grootste breedte der vaartuigen, tot Wedderbrug (K.M. 12,2) 5,80 M. noordwaarts 7,80 M.

6 schutsluizen. De schutlengten zijn iets meer dan de in de afstandstabel vermelde schutkólklengten.

Jaagpad.

Sluitingstijden voor bruggen en sluizen gelegen in de Gem. Wildervank en Oude-Pekela, het Bultsterverlaat en de trambrug te Winschoter-hooge-brug als opgegeven op blz. 48 voor de Gem. Wildervank.

In beheer tot de grens der Gem. Oude-Pekela en Winschoten (K.M. 14,3) bij de Gem. Groningen ; vandaar tot het Bulsterverlaat bij het Waterschap Pekel A, en verder benedenwaarts bij het Waterschap Westerwolde, uitgezonderd de buitenmond, die in beheer bij het Rijk is.

Op de Westerwoldsche A bedraagt de grootst toegelaten snelheid van stoom- en motorschepen 100 M. in de minuut.

Bulsterverlaat bij het Waterschap Pekel A, en verder

Snelheid van stoom- en Tïintnrsnrip.npn IflflM in Hp minnnt-