Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494

Afstand in [Ligging.l k.m. uit het beginpunt.

K.P. noordelijk pand = 0,63 M. 4- N. A. P.

Gewoonlijk is de waterstand echter hooger.

K.P. Zuidelijk pand = Vechtstand =

gem. ongeveer 0,25 M. 4- N. A. P.

Schutpeil = Vechtstand van 1,55 M. 4-

N.A.P. 1,3 Ophaalbrug. 5,7 Veenkampsche draaibrug.

7,1 Draaibrug aan de Lichtmis.

7,1 [ N. | Dedemsvaart (21); 7 K.M. boven Hasselt.

32. NIEUWE- of BINNENVECHT. (III) Van het Overijsselschkanaal (26) te Zwolle tot de Vecht (30) te Berkum. Lengte 3,5 K.M. Breedte 18 M.

Diepte ong. 2,30 M. Zie verder bij (31). 5 beweegbare bruggen; wijd 5,15 M. 2 schutsluizen.

In beheer bij de Gem. Zwolle.

Afstandstabel.

Afstand in Ligging. k.m. uit het beginpunt.

0,0 Z. Overijsselschkanaal (26) 0,2 K.M. boven

de Stadsgracht te Zwolle. 0,0 Weezenslnls met dr.

Schutlengte ong. 29 M., wijd 4,90 M., diepte ong. 2,20 M. Als kanaalpeil geldt 0,05 M 4- N. A. P.=gemiddelde zomerstand. De stand op het Zwartewater (37) te Zwolle is ongeveer even hoog.

Sluisgeld f 0,02 per ton, minstens f 0,10; geen bruggeld.

j De sluis wordt opgeruimd en vervangen I door een keersluis, wijd 8 M., diep 2,50M. ~ N. A. P. Bij een waterstand hooger dan 0,90 M. 4- N. A. P. zal de keersluis worden gesloten.

0,4 Vechtbrug (oph.); wijd 5,15 M., nauwste

brug over het kanaal.

32. NIEUWE- of BINNENVECHT. (III) Van het Overijsselschkanaal (26) te Zwolle tot de Vecht (30) te Berkum. Lengte 3,5 K.M. Breedte 18 M.

Diepte ong. 2,30 M. Zie verder bij (31). 5 beweegbare bruggen; wijd 5,15 M. Q schutsluizen.

In beheer bij de Gem. Zwolle.

Afstandstabel.

Afstand in ILigging.,

K.M. uit het beginpunt.

0,0 z.

Sluiten