is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidraad voor de Rotterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

blz.

149. Klerk in dienst van een spoorwegmaatschappij .... 63

150. Koetsier 110

151. Kookster, kokkin 28

152. Koopvrouw 106

153. Kosteres 101

-154. Kraamverzorgster 81

155. Krankzinnigenverpleegster 46

156. Knnstnaaldwerkster 61

157. Landbouwster 89

158. Lector aan een hoogeschool 81

159. Lectrice (voorlezeres) 113

160. Leerares in costuumnaaien 42

161. „ in fraaie handwerken 44

162. „ in huishoudkunde 79

163. „ in koken en voedingsleer 79

164. „ bij het landbouwhuishoudonderwijs 80

165. „ in linnennaaien 43

166. „ aan een school voor middelbaar onderwijs. . 44

167. ,, aan een school voor voorbereidend hooger onderwijs 80

168. Leerares in waschbehandeling en strijken 79

169. Leerbewerkster 87

170. Letterkundige 112

171. Linnenjuffrouw op een boot 29

172. Linnennaaister 59

173. Lithografe 86

174. Manicure en pédicure 82

175. Makelaarster 106

176. Mantelwerkster 58

177. Meesteres-vroedvrouw 47

178. Metaalbewerkster 87

179. Modiste 56

180. Moeder van een wees- of armhuis 101

181. Officier van het Leger des Heils 92

182. Onderwijzeres of leerares in boekhouden 42

183. „ of leerares in dansen 40

■84. „ of leerares in declamatie, hygiënisch

spreken en ademhalings-gymnastiek 39

185. Onderwijzeres aan een school voor voorber. onderwijs 33

186. , of leerares in gymnastiek 40

■87. „ in huishoudelijke vakken aan een herhalingsschool 79

188. Onderwijzeres in koken en voedingsleer. 79

189. „ aan een lagere school 34

190. „ of leerares in muziek 28

■91. „ of leerares in nuttige handwerken ... 37

192. „ aan een rijksopvoedingsgesticht voor meisjes 37

193. Onderwijzeres aan een school voor achterlijken ... 34 ■94. „ aan een school voor doofstommen . . . , 36

195. „ of leerares in stenografie 41

196. „ aan een strafgevangenis 36

197. „ of leerares in teekenen 38

198. „ aan een tuchtschool voor meisjes ... 36

199. „ of leerares in zang 38

200. „ of leerares in zwemmen 41

201. Opvoedster in een Christelijk philanthropische inrichting 81