is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de kiesrecht-commissie, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 16 November 1921 no. 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

lijst A lijst B lijst C

deeling door 1 geeft 100 165 35

„ 2 „ 50 82 17

„ 3 § 33 55 11

„ jj 4 „ 25 41 8

„ 5 ,, 20 31 7 En de uitslag wordt dan al3 volgt:

Aantal candidaten gekozen van

lijst A lijst B lijst C

Als er 2 plaatsen zijn 1 1 —

» » 3 1 2 —

» » 4 1 3 —

„ „ 5 2 3 —

» 6 „ „ 2 4 —

» » 7 2 4 1 enz.

lijst (of eventueel op een groep van verbonden lijsten) wordt uitgebracht achtereenvolgens door 1, 2, 3, 4 enz. en rangschikt de aldus verkregen quotiënten naar grootte tot een aantal, gelijk aan dat der te vervullen plaatsen. Elk quotiënt, dat dit aantal behoort, geeft aan de betrokken lijst recht op een plaats. Voorbeeld.

Zijn er b.v. drie lijsten A, B en C en zijn er uitgebracht: op lijst A 100 stemmen op lijst B 165 „ op lijst C 35 „ dan sreeft deelinsr dezer cijfers de volgende quotiënten: '

Mogelijk te maken dat z.g. voorkeurstemmen worden uitgebracht acnt de commissie niet gewenscht, omdat daardoor het stelsel meer ingewikkeld en de aanbevolen eenvoudige stemmethode dan onmogelijk wordt. Voorkeur voor bepaalde personen kan voldoende tot uiting komen door de mogelijkheid voor die persoon een aan een andere lijst te „verbinden" lijst in te dienen. Zijn lijsten „verbonden" dan wordt het aantal zetels, dat aan die lijsten gezamentlijk toevalt, volgens hetzelfde stelsel D 'hondt over de verbonden lijsten verdeeld.

E. Candidaatstelling.

Dat gelegenheid bestaat om lijsten van candidaten in te dienen is natuurlijk geen beletsel om een lijst met slechts één enkelen candidaat te stellen.

De bepaling dat de candidaat moet instemmen met de candidaatstelling is noodig, omdat bij het lijstenstelsel de kans om gekozen te worden nauw samenhangt met de plaats welke men op de candidaten lijst inneemt.

De commissie heeft overwogen, geen gelegenheid te geven tot het verbinden van lijsten. Het stelsel zou zoodoende veel eenvoudiger kunnen worden. Het nadeel daarvan is echter, dat de candidaten geheel afhankelijk