is toegevoegd aan uw favorieten.

De verlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

kan je bij dat ventje wel terecht. Maar als hij nier gestopt wordt is hij paapsch, vriend, zoo paapsch als Wevelingen. Neen, 't beste zal wel zijn dat je de zaak in der minne tracht te schikken."

Hij geleidde hen tot aan de deur, onderwijl met Van Hemeldonck discuteerend over mogelijke samenwerking van de Sociaal-Democraten met de Vooruitstrevende Liberalen.

Pol zette zwijgend zijn pet op.

Gesteld nu dat Citroen werkelijk een winkel begon ...

— Weet je wat je nog kon probeeren?" zei Verkammen opeens. „Naar Kips zijn superieuren toegaan. Als je den aartsbisschop zelf te pakken krijgt, dan heb je een mooie kans, want het schijnt dat die geen inmenging van priesters kan velen. Maar makkelijk is dat niet."

Pol bleef bij Van Hemeldonck logeeren en vertrok 's ochtends naar Mechelen, van waar hij dan nog denzelfden dag Groendal kon bereiken.

Aan een straatjongen vroeg hij den weg naar het aartsbisschoppelijk paleis.

— Is *t om iets te krijgen?" wilde de jongen weten. Pol zei dat hij alleen maar inlichtingen te vragen

had, waarop het ventje hem dadelijk tot bij de goede deur bracht.