Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Artikelen reglement. Kon. besluit,

K.

Kortingen.

— op de uit keeringen wegens, schulden aan het fonds 15

Geen andere — bij administratieven maatregel toegelaten 25 lid 3 2 III

L.

Leeftijd.

Uitsluiting van liet deelgenootschap van

gepensionneerden, die den — van 65

jaar hebben bereikt en geen betrekkingen

hebben, die aanspraak zouden kunnen

maken op uitkeering. 31

Leeftijden van de eclitgenooten bij huwelijk,

bg benoeming, bij verhooging van rang

en bij volbrenging van 9 en 17 jaar

dienst als officier. 10

0.

Onderstand.

Wie — krijgen 17

Bedrag van den — 19, 30, 36, 2 1 2 XVI

37, 38

Gevallen, waarin geen — wordt uitgekeerd. 20 Tijdstippen van ingang en beëindiging van

den — 21, 39

Verjaring van den — 27

Wie den — verleent 22

Wijze van uitbetaling van den — 23

Ontslag.

— uit 'sLands dienst zonder toekenning

van pensioen 29

Ontvangsten van het fonds 47

Onvervreemdbaarheid van pensioenen en onderstanden 25

Overgang.

— in 's Lands burgerlijken dienst van deelgenooten 35

Overgangsbepalingen. |hl, 26 t/m 301

Sluiten