is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidraad voor de Rotterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Eenige inlichtingen omtrent de plaats(en) waar opleiding te verkrijgen is voor, en omtrent salaris, vooruitzichten en vakorganisatie in de ambten, betrekkingen en beroepen, waarvoor alleen BUITEN ROTTERDAM opleiding is te vinden.

1. 2. Kamenier-linnenmeisje. Kamenier.

Getuigschrift niet altijd geëischt, maar wel gewenscht.

Opleiding: te Arnhem (Industrieschool voor meisjes); 's-Gravenhage (Vakschool voor meisjes); Haarlem (Huishoud- en Industrieschool; alleen voor kamenierlinnenmeisje).

Salaris: ± ƒ 120—ƒ 250 'sjaars met kost en inwoning.

Opmerking. De kans op plaatsing als kamenier is gering.

3. 4. Directrice van een tehuis voor schoolgaande kinderen. Hulpkracht in een tehuis voor schoolgaande kinderen.

Diploma niet altijd geëischt, maar wel gewenscht.

Opleiding: te Amsterdam (School voor Maatschappelijk Werk, Pieter de Hooghstraat 78).

Salaris: directrice ± ƒ 250—ƒ 800; hulpkracht ± ƒ 150—ƒ 600 's jaars.

Opmerkingen. Groote opvoedkundige kennis en liefde voor kinderen worden voor dit werk vereischt, vooral wat de „Boddaert"-Tehuizen betreft, die een eenigszins ander karakter dragen dan de meeste overige, en waar de salarieering dan ook op een anderen voet is geregeld.

Wij wijzen de directrices op de vakorganisatie „Ver. van Directeuren en Directrices van Rijks- en Particuliere Opvoedingsgestichten".