is toegevoegd aan uw favorieten.

De ijskoningin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

De maand Juli ging voorbij en Augustus kwam in het land, de maand van zwoele nachten, heete dagen en goudgele korenschoven.

Op den vijfden van de maand werden wij verrast door een telegram van G.G. Het bevatte slechts enkele woorden:

„Kom onmiddellijk. Voortzetting der zaak Lord G."

Dit was, in al zijn kortheid, duidelijk genoegt

In vliegende haast trof ik mijn maatregelen voor een onmiddellijk vertrek. G.G. had zijn belofte vervuld, mij niet buiten de zaak te laten, en er had al heel wat moeten gebeuren, voordat ik de mij geboden gelegenheid, om getuige te zijn van de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen, had prijs gegeven. Maud had mij gaarne vergezeld; maar daar het onzeker was, of de natuur van het „experiment", dat voor de deur stond, het niet verkieslijk maakte haar daaraan niet te doen deel nemen en zij bovendien gaarne in Holland bleef, teneinde daar eenige Engelsche vrienden,- wier bezoek was aangekondigd, te ontvangen, kwamen wij tot het besluit, dat het beter was dat ik alleen ging.

Ik reisde over Vlissingen en Queensborough naar Londen. Reeds vóórdat ik daar aankwam, wachtte mij een groote verrassing.

Aan het station te Queensborough had ik de „Times" gekocht. Nauwelijks had ik die open geslagen, of mijn oog viel op het vet gedrukte hoofd van een kort berichtje. „Plotselinge dood van Lord Grimsburn" luidde het opschrift, en mijn eerste indruk was deze: hoe is het mogelijk, dat een blad als de „Times" nu eerst met dit bericht aankomt? Het volgende oogenblik lachte ik om mijzelven: het drama in Zwitserland was natuurlijk in de Nieuwsbladen lang afgehandeld 1

Toen ik het berichtje gelezen had, bleef ik stil in mijn