Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 8 -

te worden, toen in latere jaren volop zaad verkregen kon worden uit de Straks Settlements, de Federated Malay States en van Ceylon.

Echter, de Hevea-boom (Heoea Braziliensis, familie Euphorbiaceae of Wolf smelkachtigen) was niet de eenige rubberboom, welke in Nederlandsch Indië werd ingevoerd. Uit Mexico importeerde men de „Castilloa Elastica"; de cultuur hiervan heeft wel gedurende eenigen tijd de aandacht der planters kunnen boeien, maar is thans toch vrijwel geheel op den achtergrond gedrongen door de Hevea-cultuur.

Hetzelfde lot hebben ook de z.g. Ficus Elastica, en verschillende Manihotsoorten ondergaan. Eerstgenoemde is inheemsch in Assam, Sumatra, Java en Malakka, maar de cultuur hiervan slaagde er evenmin in van meer belang te worden dan de Hevea-cultuur.

Men zal 't mij daarom ten goede houden, dat ik aan de cultuur dezer minder voorname rubberleverende gewassen hier geen aandacht schenk en mij in hoofdzaak slechts bepaal tot de Hevea-cultuur.

Algemeene productievoor»waarden.

Over het algemeen zijn de klimatologische gesteldheden van Java en Sumatra bijzonder geschikt gebleken voor

Sluiten