Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

onder een mutsje is heel wat anders dan op straat onder een tuithoed.

Ja, ze weet eigenlijk niet precies wat ze moet aandoen, 's Morgens kan ze toch niet haar fluweelen mantel aantrekken en haar zomermantel is wel wat dun voor Januari. Als ze eens een enkel keertje 's ochtends uitgaat voor een boodschap of iets heel bizonders, doet ze er een dikke wollen spenser onder aan.

En nu is 't gekke van 't geval nog, dat ze zich niet kan aankleeden vóór Barend er geweest is, en dat Barend om met 't rijtuig terug te zijn, mindèr tijd noodig heeft dan zij om heelemaal van toilet te veranderen.

En zou ze 't kleintje meenemen?

Guur is 't niet en 't zou wel een aardig verzetje Zijn... maar ze ziet toch heusch geen kans om in zulk een kort tijdsverloop, het kind er nog bij te verkleeden.

Ze zou 't aan Mijntje, 't tweede werkmeisje, kunnen vragen, die is altijd gewillig en Ittie houdt ook wel van haar. Ze zit nu ook bij 't kind, dat van zelf geen oogenblik alleen mag blijven.

Meneer Schönwerth is toch zoo bang voor haar.

O! maar zij ook! Ze is te met zoo dol op Ittie als op haar eigen jongen!

Sluiten