is toegevoegd aan uw favorieten.

Misdadig Parijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

mogelijk straffen, als 'tkan. Ik maakte het mede hoe een zeventienjarig meisje, dat haar aanrander had neergeschoten, niet alleen werd vrijgesproken, doch óók tevens vooruit geholpen. Een vrouw, een zekere madame Compostiny, die haar man, een geweldenaardronkaard, doodde, werd niet eens gearresteerd, moest zich enkel ter beschikking der justitie houden, daar bewezen werd, dat het leven haar ondragelijk was gemaakt, 'n Ander feit, dat niet minder de opmerkzaamheid verdient, ofschoon 't niets met het voorafgaande te maken heeft, doch door mij wordt opgeteekend, uitsluitend ter illustratie mijner beweringen, hoe menschelijk de rechters soms handelen ten opzichte der vrouwen in het algemeen. Mademoiselle Pauline Dupont dan, die haar dorp had verlaten om de schande te ontkomen van haar moederzijn, kwam te Parijs. Deze fille-mère werkte hard voor haar kind en betaalde aan de voedster 25 frs. van de 35 die zij per maand verdiende. Doch de voedster wilde het kind niet houden en gaf het de moeder terug, die het, in betrekking zijnde, stil naar hare kamer medenam. Reeds 36 uren had zij het verstopt, uit vrees voor ontdekking. Plotseling midden in den nacht door den angst bevangen, sprong zij haar bed uit en smeet, in een vlaag van wanhoop, het kind uit het venster. De moeder, onmiddellijk gearresteerd, moest dus voor de rechtbank verschijnen om zich te verantwoorden. Ziehier hoe kort het verhoor en de rechtspraak duurde: