is toegevoegd aan uw favorieten.

Lichtstralen aan mijn levensavond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8+

Houtman, er op geplaatst. Wij hebben hem genoemd een eenvoudig timmerman om onze lezers er op te wijzen, dat men om groote dingen tot stand te brengen, niet altijd een bijzondere opleiding behoeft te ontvangen. Was dit regel dan zou Newton de koeherdersjongen, nimmer Professor zijn geworden in de wiskunde en een der grootste mannen van zijn tijd, en Farraday zou nooit van loopjongen bij een apotheker, Professor in de scheikunde te Oxford geworden zijn. Edison de krantenjongen zou dan nooit of nimmer de telefoon enz. uitgevonden hebben. Van Yperen kwam als timmermansknecht op Neerbosch. Hij had onder leiding van een eenvoudigen timmerman te Wolfaartsdijk in Zeeland het timmeren geleerd. Hij had echter lust en liefde voor zijn vak en was een degelijk werkman.

Een goede eigenschap in zijn karakter moeten wij hier mededeelen.

Van Yperen dacht niet veel van zichzelf. Wanneer ik hem sprak over eenig werk, zeide hij gewoonlijk: „Ik hoop het goed tot stand te kunnen brengen. Ik hoop dagelijks te bidden, dat de Heere God mij wijsheid geeft, om de jongens die aan mij toevertrouwd worden om hen het vak te leeren, zoo ver te brengen, dat zij met eigen handen onder den zegen Gods in hun onderhoud kunnen voorzien 1"

Een andere eigenschap van mijn vriend Van Yperen was, dat hij tot zijn levensspreuk had gekozen: „Men moet roeien met de riemen die men heeft."

Toen hij op Neerbosch kwam hadden we nauwelijks een plekje om hem met zijn vrouw te kunnen huisvesten. Van een timmerwerkplaats kon geen sprake zijn.

Gelukkig was het in den zomer en onze broeder van Yperen zeide, toen ik hem mededeelde dat wij geen gebouw