is toegevoegd aan uw favorieten.

Hermance

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

„En?" vroeg Bart, 'n doos zeep op de toonbank verduwend.

„Nou ik heb de betrekking gekregen" glunderde Hermance, voorzichtig tusschen twee mandjes doorloopend.

Bart en zijn zuster keken elkaar even aan.

„'t Is te hopen dat 't je bevalt . .. wat zijn 't voor menschen? 't Spijt me dat je heen zal gaan Hermance . . .

„'t Is 'n prachtig huis en 'n lief kind . . . je kent Netty toch wel als ze soms mee komt met de meid ... en hoog salaris en verbeeldt je Bart ... ik ga naar zee met 't kind. Hè wat zou dat heerlijk zijn als jij eens kwam . . . de zee zou je goed doen ... en nu was er 'n tante, maar die ging weg . . .

Bart keek voor zich, in zijn borst 'n loome druk.

„En die Mevrouw?"

„Mevrouw? Die is in 'n ziekenhuis buiten ... er is geen mevrouw."

„Informeer maar eerst voor je gaat!" opperde haar broer bedaard, volstrekt niet deelend haar enthousiasme.

„Maar malle jongen! Ze koopen hier altijd! Dat mooie huis op de Keizersgracht!"

„Keizersgracht? Gunst Hermance wat ben je nog groen! Alsof op die stand alles in 't reine is! Je weet nog zoo niets af van de wereld!"