Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede te Londen gevolgd. — 1872. De Coöperatieve Bank begint hare werkzaamheden. — 1873. De Wholesale opent de eerste eigen fabriek der coöperatieve vereenigingen. — 1882. Onder den aandrang van Vansittart Neale komt de British Cooperative Union tot stand, die op het tweede jaarlüksche congres in 1883 besluit het Coöperatief Vrouwengilde in het leven te roepen. — 1884. De Bond voor Labour Copartnership wordt opgericht. — 1887. De Schotsche Wholesale begint de eigen productie te Shieldhall. — 1897. De Iersche Grootinkoopvereeniging wordt opgericht. — 1913. De Wholesale te Manchester herdenkt haar vijftigjarig bestaan.

VII. HONGARIJE.

1850. Navolging der theorieën van SchultzeDelitzsch in Hongarije. — 1886. Oprichting, dank zij het initiatief van Graaf Karolyi, van de Centrale Oredietbank te Pest. — 1886. Oprichting van de coöperatieve vereeniging van spoorwegambtenaren, in den loop der jaren gevolgd door verschillende andere coöperatieve vereenigingen. — 1898. Mede op initiatief van Graaf Karolyi komt de Grootinkoopvereeniging „Hangya" tot stand, die zich tot taak stelt coöperatieve verbruiksvereenigingen te vestigen door geheel Hongarije. — 1900. Het stelsel der revisors wordt ingevoerd. — 1906. De Coöperatieve Centrale te Nagyenyed wordt als eerste entrepot der Hongaarsohe Handelskamer gevestigd. — 1908. Onthulling van het gedenkteeken ter eere van Graaf Karolyi. — 1909. Krachtige propaganda in de landbouwdistricten'.

VIII. ITALIË.

1854. De Associazione generale operaia opent te Turijin den' eereten coöperatieven winkel in Italië. — 1863. Te Loreggia wordt de eerste Italiaansche

8

Sluiten