Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

de Inlandsche maatschappij in de hand werken welke noodwendig is voor haren bloei. En waar voorts ook de Eegeering deze strooming bevordert door er voor zorg te dragen, 't zij door afschaffing van de cultuur- en heerendiensten, door verbetering van het rechtswezen en de politie, 't zij door bescherming tegen willekeur en machtmisbruik en door tal van andere maatregelen, dat de landbouwer zooveel mogelijk de vrije beschikking krijgt over zijn tijd en zijn grond, daar zal het volkscredietwezen voor den tani een welkom hulpmiddel zijn om van deze gunstige omstandigheden ten volle profijt te trekken. De voortgaande ontwikkeling der Inlandsche maatschappij kunnen we niet beter aanduiden dan door ze te noemen een steeds in kracht toenemend proces van individualisatie en met dit proces komt de oude, zooeven reeds veroordeelde, werkwijze der afdeelingsbanken in botsing. Een godsdienstleeraar of een volksmenner zal op het collectief bewustzijn van een volk kunnen inwerken en aldus snel zijn doel bereiken. Goedkoop volkscrediet kan dat niet. Het moet zich tot den enkeling richten wil het succes hebben. De leener toch moet, nadat hij het geleende goed heeft gebruikt, zijn best doen iets van gelijke waarde voor den dag te brengen om zich op den vervaldag te kwijten. Hij moet dus wel zorgdragen dat goed op productieve wijze aan te wenden. Als hij het ongeluk heeft het improductief te verbruiken, voor persoonlijke uitgaven b. v., of als mj eenvoudig, om een of andere reden, er niet in slaagt iets voort te brengen dat ten minste gelijke waarde heeft als wat men hem leende, is het leenen op den duur zijn ondergang. En inderdaad is de geschiedenis van alle landen en alle tijden vol van leeners, die zich door het crediet te gronde hebben gericht.

Sluiten