Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

a krachtens vrije vaststelling door partijen, omdat zij meer bedraagt dan

b krachtens vrije vaststelling door par-

tijen, omdat zij procent boven

de huurwaarde van 1 Januari 1916, zijnde niet overschrijdt.

c krachtens vrije vaststelling door partijen, omdat zij niet meer bedraagt

dan .7. procent van des

huurders belastbaar inkomen.

d of zooveel meer of minder als de daartoe aangewezen autoriteit van verhuurders- en huurderbond zal vast^ stellen.

e overeenkomstig artikel van

de huurbepalingslijst van den verhuurders en huurdersbond te

De huurprijsverhooging. Wat over de huurprijsbepaling is gezegd, geldt uiteraard ook voor de verhooging. Een voortdurende wijziging van de voorwaarden van het collectief arbeidscontract, welke rekening houdt met de zich wijzigende omstandigheden, zal natuurlijk noodzakelijk zijn; de vastgestelde maxima en percentages zullen een voorwerp van aanhoudende herziening hebben uit te maken.

De huurbeeindigitig. Trachtten wij in het bovenstaande den weg aan te geven, welke door middel van het collectief huurcontract zou kunnen leiden tot afschaffing der huürcommissiewet, veel moeilijker is de vraag, hoe in de leemte, waarin de huuropzeggingswet tracht tegemoet te komen, kan worden voorzien. Immers, op welk standpunt men zich ook ten aanzien van de huurwetten stelt, op dit punt zal men het eens zijn dat de kwestie van het „onderdak" van veel meer gewicht is dan die van de „prijsfixeering". Indien men van overheidswege geen huurverlenging toestond, zou het aantal dakloozen niet te over-

De huurprijs bedraagt per

te betalen in

—-. sche

termijnen van

Sluiten