is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenvoudige zielkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over 't algemeen dient men er voor te zorgen de leerstof zoo te kiezen, dat zejaietjte_moeilijk is, niet boven de bevatting van de leerlingen gaat, maar ook_niet Je gemakkelijk is, daar anders de aandacht eveneens spoedig verslapt.

Het onderwijs moet zooveel mogelijk met aanschouwingsmiddelen prettig worden gemaakt. Deze moeten zoo zijn, dat ze een sterken indruk op de zintuigen maken, dus als het kan moeten ze gekleurd zijn. (De ballen op een telraam, andere klassikale leermiddelen voor rekenen, gekleurde platen, gekleurde wandkaarten en globes.) Om dezelfde reden gebruikt de onderwijzer gaarne gekleurde inkt voor correcties. In schoolboeken zien we de zinnen, die bijzonder aandacht verdienen cursief of vet gedrukt.

Opdat de indruk van het spreken niet zal verslappen moet dit vooral niet _eentonig zijn, maar de onderwijzer moet daar afwisseling in weten te brengen. Als de aandacht verslapt is het goed een oogenblik met spreken op te_ houden. Verder is het noodzakelijk het woord zooveel mogelijk te ondersteunen met jcmmiek en gebaren. Een geestigheid kan de aandacht, die verloren was gegaan, wel eens weer terugbrengen, maar die ook van de eigenlijke zaak afleiden.

Voor wie handig kan Jeekenen is het zwarte bord met een stuk krijt een uitmuntend middel om de opmerkzaamheid gaande te houden. Daarop kunnen schetsen gemaakt worden, schema's, tabellen, graphische voorstellingen enz. Zooveel mogelijk moet alles voor het oog van den leerling ontstaan, Als men voor afloop van de les even de voornaamste punten van het behandelde in een schema op het bord laat zien zal dit ook weer de opmerkzaamheid bevorderen. En voor zoover we de zelfwerkzaamheid van den leerling nog kunnen bevorderen door hem tets in handen te .geven., mag dit niet verzuimd worden. (Rekenblokjes, leesplankjes, potlood en papier, atlassen, enz.)

81

6