is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling "opvoeding van de jeugd boven den leerplichtigen leeftijd"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen. Een niet meer te overziene industrie heeft zich hiervan ontwikkeld. Om er eenig overzicht over te krijgen, heeft men in de grootere steden schoolmusea opgericht; er blijft echter nog veel te wenschen over. Zoo zou het sterk aanbeveling verdienen, wanneer van regeeringswege in het centrum van ons land, b.v. in Utrecht, een centraal museum werd opgericht van alle mogelijke in het binnen- en buitenland vervaardigde leermiddelen, zoodat een leeraar bij de aanschaffing van leermiddelen en instrumenten aldaar een doelmatige keuze kan doen.

Dat op de tentoonstelling voor een afdeeling leermiddelen voor het algemeen ontwikkelend onderwijs een plaats wordt ingeruimd, is te begrijpen. Maar, wat door verscheidenen gevreesd werd, de tijdsomstandigheden hebben hier zeer hun invloed doen gevoelen. Verschillende voornemens konden hierdoor niet tot uitvoering komen; verscheidene fiirma's waarbij uit den aard der zaak de leermiddelenconstructie slechts een onderdeel van het bedrijf vormt, konden nu hun aandacht hieraan niet geven. Toch moge men hier een aantal leermiddelen vinden, die voor de belangstellende bezoekers de moeite van het exposeeren waard zijn.

Dr. W. F. DE GROOT.

LOKAAL 55.

- No. 198. J. Ploegsma, uitgever, Zwolle. Opvoedkundige werken en tijdschriften.

No. 199. D. A. Daamen, uitgever, Den Haag. Idem.

Np. 200. Mej. Marle Le Noble, Den Haag. Slöjdartikelen, instrumenten.

No. 201. Dr. Qreebe, Alkmaar.

Pop, ter demonstreering van klassieke kleederdrachten.

No. 202. J. M. Meulenhoff, Amsterdam. Diverse uitgaven.

No. 203. P. Noordhoff, Groningen.

- Platen, Schooluitgaven, enz. 112