Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

489 Q

446. Vosmaer (Mr. O). Onze hedendaagsche schilders, met

bijschriften. 2 dln.

447. Vredespaleis (Het).

448. Vries (Jern. De). De kunst van Frans Hals op het

stedelijk museum te Haarlem, met de tien schilderstukken van den Meester in kleurendruk 1913.

449. Vries Jr. (R. W. P. De). Hoe onze prenten gemaakt

worden. 1916.

450. Wagner (Richard). Mein Leben. 1914.

451. Parsifal. Drame sacré en trois actes, version

francaise de Judith Gautier et Maurice Kufferath. 1914.

452. Wal. (Hendrik Van der). Vooravond. Tooneelspel

in één bedrijf. 1915.

453. - — Ant. Averkamp, Antoon Molkenboer.

Kurrogloe en Nighara. Gebarenspel in vier tafereelen, ter gelegenheid van het XIII6 Lustrum van het Delftsch Studentencorps, Juli 1913.

454. Walch (J. L.). Mysterie spel. 1915.

455. Vóór de heilige stad. Dramatische schets in één

bedrijf. 1916.

456. Wallace (L.). Les tableaux célèbres du monde.

457. Wallis (A. 8. O). Der Sturz des Hauses Alba.

Trauerspiel in fünf Aufzügen. 1875.

458. Johann de Witt. Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1875.

459. Wee de (Jhr. Mr. W. M. Van). Rapport over de kunst in

België aan de Nederlandsche Regering uitgebragt. 1881.

460. Weissman (A. W.). Geschiedenis der Nederlandsche

bouwkunst. 1912.

461. Wesseling (O. D.). De Katholieken en het tooneel.

1916.

462. Westland (Cora). Eugène Brieux. 1915.

463. Wilde (Oscar). A woman of no importance. A play.

1916.

Sluiten