Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

de vele gevallen van spion nage hier, daar, ginds — vele jaren hoorde men hiervan — hiervoor niet het bewijs en wijzen ze niet op voorbereiding, op plannen ?

Oorlog werd noodzakelijk geacht. Waarom ? Ja ziet — dat weten wij niet met zekerheid in zijn vollen omvang te zeggen. Beter is het misschien te spreken van de oorlog zvas noodzakelijk.

De tijd was voor de oorlogsphilosophie nog niet daar om open en eerlijk met al zijn meeningen en wenschen, plannen en willen wederzijds voor den dag te komen, opdat door wisseling, door wrijving van meeningen, de wetenschap dichter tot de waarheid zou komen.

Is wetenschap, zij het dan ook gebrekkige door onvolledigheid en wegens gemis aan loutering, de oorzaak van dezen oorlog ?

Op wetenschap, op volledige, zuivere wetenschap, waartoe alle beschaafde landen der aarde, desnoods met getrokken zwaard, hebben bijgedragen, moet het einde van dezen oorlog gebaseerd zijn ; dan eerst zal zij duurzaam blijken — als tenminste een duurzame vrede in 't wereldverband mogelijk is.

Met getrokken zwaard een duurzame vrede. — Het Vrede op Aarde — te willen brengen, is het geen bittere spot!

Laat de wetenschap karaktervol, universeel optreden en voor zwaard trekken zal geen plaats zijn.

Sluiten