Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

489

Fig. 529. Havenpoort te Hoorn.

zwarenWesttoren;Vianen, de Lieve Vrouwekerk, 3-beukig, met dwars¬

beuk; Weesp, de St. Laurenskerk, met Romaanschen toren, 3-beukig met zuilen en houten gewelven; het koor is éénbeukig, veelhoekig eindigend ; Z a 11bommel, St. Maartenskerk, He eeuw, 3-beukig met 8-kante pijlers, éénbeukig koor en een fraaien, ingebouwden toren; Zuidbroek (Groningen), Fig. 518. een fraaie vroeg-Gothische kerk in kenmerkenden baksteen bouw ; Zutfen, de

steen, vierkant beneden en 8-kant boven. Het in 1897 verbrande bovendeel is weer hersteld. Roermond, met de St. Chrlstoffelkerk, Rotterdam, de St. Laurenskerk met toren, prachtig van silhouet, doch waarvan alleen het benedendeel werd voltooid; Sneek, met de St. Maartenskerk; Steenwijk, met de Clemens kerk, waarbij een hooge, zware Westtoren; Utrecht met de Buurtkerk, 5-beukig; St. Ge er ten kerk, Catharijnekerk, St. lacobskerkenSt. ......... — '-■

Nicolaaskerk, alle in £

de 15e eeuw verbouwd; •

Venlo, de St. Maar- 5

tenskerk, 2e helft van £

de 15e eeuw, baksteen, •

met vierkante pijlers, drie !

evenhooge beuken en een S

Fig. 530. Huis te Sluis. £ Fig. 531. Martinitoren te Groningen.

Sluiten