Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

De leden van het Congres kunnen deze demonstratie vanaf het Terras van het Kurhaus gadeslaan.

Des avonds te 9 uur zal het gemeentebestuur van 's-Gravenhage het Congresbestuur en genoodigden ontvangen in de zalen van het gebouw Javastraat 26.

Zaterdag 20 September 1919.

9.30 Heropening van het Oongres.

Nederland geve het voorbeeld en steune op het recht,

door Kapelaan P. van Dorp, gevolgd door gedachtenwissehng,

10.30 1. Slaet op den trommel (Geuzenlied 1566).

2. De Heer in zijnen troon (Valerius lied).

3. Const gaet voor Cracht (16e eeuwsch soldatenlied).

4. Al die willen te kapren varen (17e eeuwsch Duinkerkslied), door mejuffrouw Tine Modderman, begeleiding van den heer Hans Goemans.

10.45 Weerbaarheid van dên Geest»

door Dr. N. B. Tenhaeff. gevolgd door gedachtenwissehng.

PAUZE.

1.30 Deensche Volkshoogescholen.

door F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, Voorzitter van het Nederlandsen Olympisch Comité, .gevolgd door gedachtenwissehng.

2.30 1. Avond H. Fefke.

2. Dans J. Otto.

3. Limburg mijn Vaderland,

door het Nederlandsch Dubbel Mannenkwartet ,}Neerlandia", Dir. P. Bormans.

2.45 De Nederlandsche vrouw en het nationaal bewustzijn, door mejuffrouw Johanna W. A. Naber, gevolgd door gedachtenwisseling.

4.30 Sluitingsrede door den Voorzitter Generaal b.d. C. J. Snijders.

Sluiten