is toegevoegd aan uw favorieten.

Sherlock Holmes, junior

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 91 —

„Daar komt waarempel 'n rijtuig aan!" riep Clau. op den weg wijzend. i

Inderdaad naderde dezelfde brik, die hen van 't station naar Rustoord had gevoerd.

„God, hij komt hierheen... meneer Stroopman zeker!" riep haar moeder uit.

Het rijtuig was nu vlak bij, kwam den voortuin ingereden.

„Nee, d'r zitten dames in I" sprak de heer Ekko. „Zeker visite!"

De brik hield stil voor de deur van de villa. De heer des huizes snelde toe, maar eer hij naderbij gekomen was, waren reeds drie dames van middelI baren leeftijd, gehuld in donkere reismantels uitIgestapt, zagen met onverschillige blikken naar den I heer Ekko en daarna trok een van de drie op gedecideerde wijze hard aan de bel.

V.

„Dames!?" sprak de heer Ekko, beleefd maar half vragend.

.Aurelia, dat zal meneer Stroopman zijn," sprak een van de drie tot degene, die blijkbaar de oudste was.

De aangesprokene vestigde haar lorgnon op den heer Ekko.

„Is u Stroopman?"

„Nee, pardon me-vrouw..." aarzelde Ekko

„Is u dan de oude graaf zelf?" „Pardon... e... mijn naam is Ekko, gepensionneerd kapt... majoor, bedoel ik, van 't Indische I leger."

„Dat is al heel vreemd Aurelia," merkte de eerste spreekster op.

„Zonderling Pinel" bevestigde de dame met het lorgnon.