Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

tegelijk met een vreemd genot, ook vreemde om,

konden brengen. Ja, eigenlijk nog meer pijn dan genot"

w'YfY611 m emde,ük *uis aanbelde, sloeg dé

2ÏÏÏ^ ZCVen NU hadden zü natuurli* ^ lang gegeten en zou iedereen boos zijn. Als ze dan maar

opstonden en haar alleen lieten met moeder. De etens-

deedf trilïï! *& **** diC 31 haar zenuwen

z^IfZZl 3f nïafeL VaderS b,eek' ^ad^schoren gezicht met den telkens in een soort kramp vertrek-

Z,? mond.b°ven z™ donker geruiten chambercloack zag z« het eerst. Hij keek boos. Zij voelde weer dien stekenden lust hem nog boozer te mS

Sen breSen* ^ * ^ 2ichzel™

be^Sn^v^

hafr°toeer h°°fd in bezor*dheid naar

„Heb je een ongeluk gehad?" vroeg zij angstig „Neen moeder, ik vond 't zoo prettig buiten." „Een mooie reden om ons te laten wachten!" riep

vader met zijn scherpe stem, die omsloeg in drift „U ftebt anders niet gewacht, dunkt me."

nn' ?rï,ei"ef de °°gen in schamperen spot naar hem pm* *5. " 1,08 "00it op een van ons zien wachten " „Nest!" antwoordde hij bits. Hij wilde nog leis

zeggen, doch zijn vrouw legde haar hand op zijn arm

tone^Sev•PaUli,le•t,WiSt het: tegen haar ihe pe tong stond hu eigenlijk machteloos; maar het maakte z«n stille drift nog giftiger.

Ida keek haar zusje smeekend aan. Zij leed 't meest van a len onder de wanklanken van hun samenleving

De twaalfjarige Hedwig genoot. Zij speelde met haar blonde vlechten en keek met een stil lachje van heimeluke blijdschap om het erge dat nu wier komen

Sluiten