Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

toestanden, het beramen van een plan en de uitvoering ervan. Gebeuren doet er bijzonder weinig, direct zinnelijk waarneembaar gebeuren namelijk. Maar welk een volle drang van geestelijke handeling is er. Hoe zien we voor onzen geest, hoe voelen we in spanning groeien, langzaam worden de tragedie van den val. Welk een prachtig logische opeenvolging van geestesstaten biedt het stuk, die in hun noodzakelijke ineensluiting en ontplooiing levendiger de toeschouwers boeien dan eenige uiterlijke handeling.

Het eerste bedrijf is naar den eisch der Ouden, die een eisch voor alle tijden is, de expositie, de binnenleiding in de toestanden, die zich gaan ontwikkelen, hier het dreigend kwaad element in de afgunst en haat der gevallen engelen tegenover den in lyrische verrukking geschilderden staat van geluk, die bedreigd wordt. Hier zijn Adam en Eva in het volle, rijke bezit der gaven, die den mensch voor den val bezat, de natuurlijke schenckaadje der erfrechtvaardigheid, waarover het Berecht breed uitweidt, de vrije wil, onsterfelijkheid en rede. De beide eerste menschen worden in hun aard geteekend, Adam in zijn wellust in het reëele, zijn rijk genot in al wat de werkelijkheid van Edens hof hem biedt; Eva meer in dweepende extase voor het goddelijke, waarvan ze de afschaduwing ziet in haar man, die ze in stille, volledige onderworpenheid en zuivere liefde aanhangt.

In het tweede bedrijf wordt dat gelukselement uit het eerste opgevoerd tot de hoogste zaligheid, heerlijkheid en glans in het huwelijksfeest, met de aartsengelen gevierd in het Paradijs; Adam wordt in zijn volle glorie van Stedehouder Gods door de aartsengelen eerbiedig gehuldigd:

Sluiten