is toegevoegd aan uw favorieten.

Adam in ballingschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VIJFDE BEDRIJF.

LUCIFER. ASMODÉ. Zoo vang de rouklaght aen. Geen zang heeft zulcken aert. Asmodé.

Hoe wacker heeft dees wacht zijn hofwacht na bewaert! Lucifer.

Het gaet naer onzen wensch. Wy zijn dien hoeck te boven. 415 O Asmodé, het rijck des afgronts wil u loven,

En innehaelen, op de schorre nachtklaroen.

Ons hof wort met tapijt van spinragh, en feestoen

Van dorre blaen bekleet, om 't zegefeest te houwen.

Wy kroonen u ten vorst der oostersche landouwen. 420 Gy steurde 't eerste feest der levenden, en zult,

Ten Godt der bruiloften van 't oosten ingehult,

1414 Zie vs. 50.

1416 Nachtklaroen: Nacht is er wel aan toegevoegd om in den waren toon der hel te blijven. Daarmee zijn de daarop volgende helsche versierselen in overeenstemming. Zoo ook de ijzeren kroon en het roesten in 1426. Al wat ons, menschen, minder aangenaam aandoet, is het ideaal van schoonheid voor de duivelen.

1417 Feestoen: guirlanden.