is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrede door rede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

dit gebied te zijn, en ik voor mij ben zeker, dat deze zouden worden gedaan, indien wij slechts een góed uitgerust laboratorium bezaten, waarin zulke proeven konden genomen worden.... In een rijk en vooruitgaand land als dit, is het te dwaas, om te veronderstellen,

dat zoo'n laboratorium niet zou worden opgericht

Wanneer zooals nu zeker schijnt te zijn, dat de menschelijke wil een dynamische energie is, en gedachten. fotographische platen vermogen te beïnvloeden, is' er zeker slechts een stap van hier tot het bestaan van physische apparaten. Die stap schijnt inderdaad slechts heel klein. De hoop is zeker gewettigd, dat we eens zullen stooten op een middel tot directe gemeenschap met de twee werelden door behulp van instrumenten, en dat deze inleidende proeven van M. en Z., hoewel zij op zich zelf nog niet voldoende mogen zijn, ons toch den weg hebben gewezen, dien wij moeten gaan, en bij ons de hoop voeden, dat hier ten laatste een laan loopt, die ten koste van onze grootste inspanningen en machtigste verlangens wa a r d i s betreden te worden. Voorzeker, indien zulk een methode van gemeenschap was gevestigd door middel van eenige tusschenstof, of werktuig, (zie Vrede door rede, Hoofdstuk VIII, No. 6) dan zou dit zoo'n ommekeer te weeg brengen in onze wetenschap, onze wijsbegeerte, onze godsdienst, onze ethica, onze kijk op het leven als een geheel, als niets anders met mogelijkheid zou vermogen. En de man, die deze energie, aan de beide werelden gemeen, ontdekt, en leert hoe haar te gebruiken, en hoe er nut uit te trekken voor communicatiedoeleinden, zal voorzeker als de grootste man van wetenschap van alle tijdperken worden begroet, als iemand naast wien Newton, Galilei, Darwin en Archimedes als menschen van geen beteekenis zullen schuil gaan, en hunne ontdekkingen zullen klein lijken en aüedaagsch in vergelijking met deze groote cosmische waarheid.