is toegevoegd aan uw favorieten.

Surprises

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

wennen iederen morgen mijn karakter en mijn physionomie op de meest stralende wijze aan te kleeden. Ik zou tegen mezelf Zeggen : Het vak dat ik beoefen is weliswaar geen pleizier-vak, maar de pleizier-reizigers, die ik bedien zijn ook slechts zelden voor hun pleizier uit. De voorname gentleman dien ik vijf keer per dag naar boven lift, heeft een verschrompelde maag met een afgesleten mechaniek, de comtesse, die me een dozijn keer naar boven belt, heeft een verschrompeld humeur, dank zij haar afgesleten teint, de schatrijke levensdilettant, die me nog nooit een fooi heeft gegeven, ziet bleek van de verveling en het restant, nu ja, er zijn er onder, die hun vacantie genieten, maar als ik mijn vacantie ga genieten, zitten zij op hun beurt weer in den dagelijkschen sjouwwagen. Ik heb geen aristocratische kwalen, ik heb geen aristocratisch zenuw-humeur, ik eet dagelijks een luxe-diner, ik heb dagelijks het gratis-uitzicht op de comedie des levens, ik drink zoo nu en dan het restant van een fijne flesch, voor den donder, waarom zou ik niet het vroolijke gezicht trekken waarop de cliënten gesteld zijn en waarop zij in hun diepste binnenste waarschijnlijk jaloersch zijn. En dan komt er ook dit nog bij, dat mijn glimlach de redding is voor alle stommiteiten die ik bega, het is de bliksemafleider waarlangs alle woede en ruzie afglijden. Ik heb slechts een paar druppels beminnelijke vriendelijkheid af te tappen en die met een lachje te kruiden, en al die kwade humeuren + de fooien heb ik in den zak.

Aldus zou ik spreken als ik lift-boy of chasseur of oberkellner was. Maar helaas, ik ben het niet, ik ben slechts een ongelukkige luxe-reiziger, die bromt over een onvoldoende menu en over een slecht aangeveegde kamer en over de lastige Zon, die hier geen enkelen dag vacantie wil nemen.

En dan is er ook nog een andere categorie, die geschapen is om in het teeken van de „smiling faces" te staan, de ambtenaar en de loket-man. Ik zou in staat zijn een concours uit te