Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

doorzetten. Als ze 't wilde, gebeurde 't. Let eindigde toch altijd met haar. haar zin te geven. En 't was goed voor 't mensch, ze had 't noodig. Koos maakte zich wijs dat zij 't nog meer ter wille van haar vriendin deed dan voor zichzelf. Dat eeuwige in huis zitten pieken deugde niet. Als Let dat dan niet wilde inzien was 't zaak, dat iemand anders toonde meer verstand te hebben dan zij.

Maar waar bleef ze nu? En waar zaten Stevenen Anna? Ze waren aan 't gieten in den tuin, want 't had in twee dagen niet geregend. Bespottelijk van Anna om altijd mee te willen, zóó zwaar was die tuinslang niet dat Steven 't niet alleen afkon. Gieten ja, 't zou wel weer op gekheid maken en stoeien uitloopen. Een malloot die Anna! Koos kon 't niet best hebben dat zij dien jongen zoo aanhaalde. Let had er al eens op gezinspeeld en gevraagd of 't wel heelemaal zuiver was tusschen die twee. Nu, iets kwaads geloofde Koos niet, als zij zoo iets merkte zou zij wel zorgen dat Anna hem poetste, zooveel invloed had zij wel bij haar mevrouw. Maar dat eeuwige ginnegappen kon ze toch niet velen. Hoorde zij ze daar niet lachen in den tuin? Ze moesten zich schamen, als meneer of mevrouw dat' spektakel gewaar werden, kregen ze een reprimande, 't stond ook heelemaal niet in een deftigen dienst.

Sluiten