is toegevoegd aan je favorieten.

Wettelijke voorschriften

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 322 -

of zeegat, overdag 3 roode ballen of '9 nachts 3 roode lantaarns boven elkander, dan wel lichtbundels, worden getoond, of seinen worden afgegeven, waarvan de beteekenis niet uit de zeil aanwijzingen is op te maken, moet de haven of het zeegat met bijzondere oplettendheid worden aangedaan en is het verboden zonder loods in of uit te loopen. Alsdan kan elk schip aan een onderzoek onderworpen en het in- en uitvaren verboden worden.

Het in werking stellen van dezen dienst voor een bepaalde haven of een bepaald zeegat wordt nooit te voren aangekondigd.

Uit bet Reglement ter voorkoming van aanvaring op sommige vaarwaters van de Wester-Schelde en hare mondingen.

Art. 1. Met afwijking in zooverre van de voorschriften omtrent het voeren van lichten en seinen en omtrent het uitwijken, vervat in het bij Konmkhjk besluit van 18 Mei 1892 (Sb. 102) vastgestelde en laatstelijk bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1903 (Sb. 251) gewijzigde reglement ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan, gelden op sommige vaarwaters van de Wester-Schelde en hare mondingen, met betrekking tot schepen, die wegens groote lengte of diepgang bezwaarlijk voor andere vaartuigen kunnen uitwijken en die van een loods voorzien zijn, de volgende bepalingen.

2. De in artikel 1 bedoelde vaarwaters zijn : 1°. het gedeelte der Sardijngeul, begrensd : ten Noorden door eene denkbeeldige lijn, getrokken in de richting N.O.—Z.W. (magnetisch) door het snijpunt der lichtenlijnen : „licht Westkapelle en geleidelicht Zoutelande inéén", en lichten op den Noordzeeboulevard te Vlissingen inéén", en

ten Zuiden door eene denkbeeldige lijn, getrokken door het „witte vaste licht op den kop van het Westelijke hoofd van de koopvaardershaven" en het „rood-en-groen vaste Jicht op den kop van het Westelijke hoofd