is toegevoegd aan uw favorieten.

Het noodlot van Lukas Absdale

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

,,Adriaan, van wie is dat?" vroeg Hetty, blij dat het geharrewar bezworen was.

„Van.. van Rubens," zei Adriaan.

„Rubens, c'est un peintre flamand," lichtte Gaston in.

„Van Vondel!" riep de dokter uit de verte „uit „de Gijsbrecht!"

„Ah, dank U!" ontviel Hetty op wat sportenden toon en ze zag een jolige flikkering in Absdale's oogen.

„Ik dacht ook, dat 't van Rubens was, zei ze zacht tot den laatste.

„Maar Hetty, Rubens was een schilder" sprak Jeanne „een heele beroemde schilder."

„O ja? Gut!" zei Hetty.

„Je weet wel, die beroemde „Afneming van het kruis," in de kerk in Brussel" doceerde Jeanne door.

„In Antwerpen, madam," verbeterde Gaston.

„Nee., in Brussel., immers" streed Jeanne, wat twijfelend, en ze bloosde.

„Ge bent abuis".. hield Gaston vol.

Absdale en Hetty luisterden met een geamuseerd lachje. Gaston riep zijn'moeder te hulp, die ook zei dat het Antwerpen was.

Monsieur Watillon haalde plots een sigarenkoker te voorschijn, presenteerde den majoor.

„Pardon.." sprak deze, wat verbijsterd, terwijl hi] zijn gastheer aanzag.